Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2255
W sumie: 205842
Obrazek dla news_991

INFORMACJA

03.06.2020

Gmina Gózd otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu w ramach projektu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Umowa o powierzenie grantu została zawarta 19 maja 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1,: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach grantu zakupiono

więcej

Obrazek dla news_989

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

28.05.2020

Rolniku, nie zapominaj o tym, że: 1) pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych, 2) wpływają na wzrost plonów, jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku, 3) obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%. Dlatego, by zapobiec masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin bezwzględnie przestrzegaj poniższych zasad:

więcej

Obrazek dla news_986

Apel do rolników

22.05.2020

Oddział Regionalnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.

więcej

Obrazek dla news_968

Rów melioracyjny - właścicielu zadbaj o jego drożność, to twój obowiązek

17.04.2020

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.310 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Goździe przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich, w zakresie wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich, oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.