Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8540
W sumie: 109581

Informacje prawne

Obowiązujące akty prawa miejscowego:

UCHWAŁA Nr XXXI/266/2022 Rady Gminy Gózd z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXXI/265/2022 Rady Gminy Gózd z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Gózd z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

UCHWAŁA Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA Nr XII/95/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA Nr XII/94/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA Nr XII/93/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XII/92/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

UCHWAŁA Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd

 UCHWAŁA Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

UCHWAŁA Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

UCHWAŁA Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd

UCHWAŁA Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- wzór deklaracji

UCHWAŁA NR VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załącznik Nr 1 do uchwały - INKASENCI

UCHWAŁA NR XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.