Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11394
W sumie: 142539

Karta Dużej Rodziny

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Gózd uruchamia nabór wniosków do programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

- Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej.

- Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

- Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest przyznawana bezpłatnie

- Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju

- Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty jest dostępna na stronie internetowej:

www.rodzina.gov.pl


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.poz.755) wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014r.
Informacje o Karcie Dużej Rodziny oraz o przysługujących uprawnieniach dostępne są na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Wnioski oraz oświadczenie o przyznanie Karty dostępne są w GOPS w Goździe oraz poniżej:

WNIOSEK - Pobierz

Oferta Partnerów Karta Dużej Rodziny - Pobierz

Od dnia 16 czerwca 2014 r. do przyjmowania wniosków oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny, Wójt Gminy Gózd upoważnił Kierownika GOPS Panią Elżbietę Krawczyk do realizowania tego zadania. Realizacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe, ul. Radomska 34.

 

INFORMACJA

dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” Biuro Regionalne w Warszawie Oddział w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca 68 informuje, że jest partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

W związku z powyższym dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązują następujące zasady udzielania zniżek:

zniżka w wysokości 30% przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych pakietowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

zniżka w wysokości 15% przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco. Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony.

Wysokość składki po zastosowaniu zniżek, o których mowa powyżej, nie może być niższa niż taryfowa składka minimalna za te ubezpieczenia. Podstawą do udzielania zniżek jest okazanie przez Ubezpieczającego imiennej Karty Dużej Rodziny.

Ulgi, o których mowa będą realizowane w placówkach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Warszawie Oddział w Radomiu oraz przez agentów działających na rzecz Towarzystwa.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.