Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11393
W sumie: 142538

Sołectwa

Sołectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
  3. Organizację i zadania organów jednostek pomocniczych
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa.
  2. Rada Sołecka, jako organ wspomagajacy działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.

Na terenie Gminy Gózd znajduje się 20 sołectw, w których funkcję sołtysów w  kadencji 2019-2023 pełnią:

1.    Budy Niemianowskie  KORZA ANNA
2.    Czarny Lasek  DOMAGAŁA AGNIESZKA
3.    Drożanki  PRZEPIÓRZYŃSKI STANISŁAW
4.    Gózd  BUJAK KRZYSZTOF
5.    Grzmucin  OSIŃSKA JOANNA

6.    Karszówka  JAWORSKI MIROSŁAW
7.    Klwatka Królewska  STAWCZYK ZOFIA
8.    Kłonów  TOMCZAK RYSZARD
9.    Kłonówek-Kolonia  TOKARSKI GRZEGORZ
10.    Kłonówek Wieś  SERAFIN JANUSZ
11.    Kiedrzyn  CHOJNACKA BARBARA
12.    Kuczki-Kolonia  SZPILSKA MARLENA
13.    Kuczki Wieś  KOPEĆ ELŻBIETA
14.    Lipiny  TĘCZA WIESŁAW
15.    Małęczyn Nowy  WIŚNIEWSKI RYSZARD
16.    Małęczyn Stary  DARIUSZ OSUCH
17.    Niemianowice  KORCZ GRZEGORZ
18.    Piskornica  BIŃKOWSKA SYLWIA
19.    Podgóra  KONIECZKO DANUTA
20.    Wojsławice  ŻACZEK AGNIESZKA

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.