Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6953
W sumie: 141127

Sołectwa

Sołectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
  3. Organizację i zadania organów jednostek pomocniczych
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa.
  2. Rada Sołecka, jako organ wspomagajacy działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.

Na terenie Gminy Gózd znajduje się 20 sołectw, w których funkcję sołtysów w  kadencji 2015-2019 pełnią:

1.    Budy Niemianowskie    KORZA ANNA
2.    Czarny Lasek    FOLTYN-DUDZIAK WERONIKA
3.    Drożanki    PRZEPIÓRZYŃSKI STANISŁAW
4.    Gózd    BUJAK KRZYSZTOF
5.    Grzmucin    KARCZ KAROL                                                                                

6.    Karszówka    JAWORSKI MIROSŁAW
7.    Klwatka Królewska    JANKOWSKI JÓZEF
8.    Kłonów    TOMCZAK RYSZARD
9.    Kłonówek Kolonia    KAMIŃSKI ANDRZEJ
10.    Kłonówek Wieś    KORCZ HENRYK
11.    Kiedrzyn    CHOJNACKA BARBARA
12.    Kuczki Kolonia    STANIOS ARTUR
13.    Kuczki Wieś    KOPEĆ ELŻBIETA
14.    Lipiny    TĘCZA WIESŁAW
15.    Małęczyn Nowy    WIŚNIEWSKI RYSZARD
16.    Małęczyn Stary    BURZYŃSKI ROMAN
17.    Niemianowice    NIEZGODA JANUSZ
18.    Piskornica    GĘBCZYK ROBERT
19.    Podgóra    OBUCHIEWICZ MARIUSZ
20.    Wojsławice    ŻACZEK ARTUR

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.