Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 318
W sumie: 19393

Archiwum newsów, strona 15

Obrazek dla news_1506

Przez trudy do gwiazd. Nowa hydrofornia już służy mieszakńcom

15.07.2022

14 lipca br., w Grzmucinie miała miejsce - przesadą nie będzie, gdy powiemy - historyczna uroczystość. Historyczna, bo nie co dzień oddaje się do użytku Stację Uzdatniania Wody, dodajmy długo i niecierpliwie wyczekiwaną przez mieszkańców. Z niedoborem wody, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, gmina Gózd borykała się bowiem już od wielu lat i dopiero obecne władze podeszły do tego niebagatelnego problemu z podniesioną przyłbicą. Co prawda od roku 2016, kiedy to podjęto pierwsze działania w tym zakresie, minęło kilka lat, ale trzeba wiedzieć, że budowa hydroforni, w związku z koniecznością przeprowadzenia szeregu badań i uzyskania wielu pozwoleń, to inwestycja wyjątkowo czasochłonna. Czasochłonna i bardzo kosztowna. Całkowity koszt zadania wyniósł bowiem ponad dwa miliony czterysta tysięcy złotych, z czego 95% tej kwoty to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W uroczystości udział wzięli zacni goście

więcej

Obrazek dla news_1505

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

13.07.2022

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy. Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR przekazała na konta bankowe 20 tys. rolników 138 mln zł. Pomoc będzie przekazywana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący. Dofinasowanie ma

więcej

Obrazek dla news_1504

Termin minął, obowiązek pozostał

12.07.2022

30 czerwca br. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ponieważ jest to obowiązek ustawowy i bynajmniej nie jednorazowy, w dalszym ciągu istnieje konieczność zgłaszania do Urzędu Gminy, jakim źródłem ciepła ogrzewamy swoje domy. Deklaracje składamy zatem zawsze, gdy: 1) uruchamiamy nowe źródło ciepła – w ciągu 14 dni od uruchomienia; 2) wymieniamy źródło ciepła na nowe – w ciągu 14 dni od uruchomienia. Wszystkim, którzy zapomnieli o złożeniu deklaracji, przypominamy, by uczynili to niezwłocznie.

więcej

Obrazek dla news_1503

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe...

11.07.2022

dotyczące możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 15 lipca 2022 r.

więcej

Obrazek dla news_1501

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

07.07.2022

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br. Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający

więcej

Obrazek dla news_1500

WAŻNE!

29.06.2022

Do 30 CZERWCA 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku posiadającego źródło ciepła lub spalania paliw ma obowiązek złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Gózd, pokój 106. Ponadto, każdy właściciel lub zarządca budynku na terenie gminy Gózd, w którym nastąpiła wymiana lub instalacja źródła ciepła ma obowiązek zgłosić to do Urzędu Gminy, pokój 106 w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Pamiętajmy również, że:

więcej

Obrazek dla news_1499

Jubileusz 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe

27.06.2022

25 czerwca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gozdu obchodziła dostojny jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się wielka i piękna uroczystość, która zgromadziła wielu znamienitych gości. Niestety, wielkim nieobecnym był wiceminister Paweł Szefernaker, którego zatrzymały sprawy wagi wielkiej, ale który pamiętał o Jubilatce, przesyłając dla niej - na ręce wójta gminy Gózd - list gratulacyjny. Ponieważ od zawsze Ochotnicza Straż Pożarna kieruje się maksymą „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” jubileuszowe obchody nie mogły nie rozpocząć się od Mszy świętej. Po niej, przy akompaniamencie orkiestry, przemaszerowano na plac przed strażnicą, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, obfitujące w gratulacje i życzenia. Jubileusz stanowił także doskonałą okazją, aby wyróżnić zasłużonych druhów. I tak, odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

więcej

Obrazek dla news_1498

JEDNOMYŚLNI, W UZNANIU ZA CIĘŻKĄ I EFEKTYWNĄ PRACĘ

24.06.2022

W czwartek, 23 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy Gózd, podczas której radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy panu Pawłowi Dziewitowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości wszystkich działań finansowo-gospodarczych oraz wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to kolejne jednomyślne wotum i absolutorium, jakie wójt Paweł Dziewit otrzymał na przestrzeni ponad siedmioletniej pracy na rzecz gminy Gózd, dodajmy pracy sprawnej i skutecznej. Po podjęciu tej ważnej uchwały radni nagrodzili wójta Pawła Dziewita gromkimi prawami, a

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.