Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11394
W sumie: 142539

Archiwum newsów, strona 15

Obrazek dla news_1659

Informacja

23.05.2023

Urząd Gminy w Goździe informuje, iż z dniem 23 maja br. rusza nabór wniosków na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gózd. Druk zgłoszenia wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest dostępny jest w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pok. 107 oraz na stronie bip.gozd.pl w zakładce: formularze do pobrania – Referat Rolnictwa. Wnioski można składać do 31 maja br. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 48/320-20-87 wew. 26.

więcej

Obrazek dla news_1657

Kłonów i Kłonówek-Kolonia z siecią kanalizacyjną - rusza inwestycja

19.05.2023

19 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe - w obecności posłów na Sejm RP pana Marka Suskiego i pana Andrzeja Kosztowniaka - podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłonów i Kłonówek-Kolonia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 6,5 miliona złotych, z czego 6 175 000,00 zł to środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 300 tys. zł - wkład własny gminy. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a więc obejmie i przygotowanie projektu dokumentacji budowlanej, i budowę samej sieci kanalizacyjnej (ok. 2700 m) wraz z przyłączami. Prace rozpoczną się w czerwcu tego roku, zakończą zaś w listopadzie roku 2025. Wykonawcą zadania będzie firma MARCBUD Marek Baran z Zalesia.


 

więcej

Obrazek dla news_1656

Informacja

18.05.2023

16 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowę na remont drogi powiatowej Gózd-Rawica. W gminie Gózd remontem zostanie objęty odcinek o długości ponad 3 kilometrów za blisko 3,2 miliona złotych, natomiast w gminie Skaryszew odcinek - 1,5 kilometra za ponad 2,3 miliony złotych. Dokument podpisano w obecności wojewody mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, parlamentarzystów ziemi radomskiej: Marka Suskiego i Andrzeja Kosztowniaka, wicewojewody, Artura Standowicza, starosty, Waldemara Trelki, wicestarosty, Krzysztofa Kozery, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Murawskiego, a także samorządowców: wójta gminy Gózd, Pawła Dziewita oraz burmistrza miasta i gminy Skaryszew, Dariusza Piątka.

więcej

Obrazek dla news_1654

Wójt Gminy Gózd - członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy

15.05.2023

Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd otrzymał nominację na kolejną kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy. Do zadań Rady należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie  programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych zadań, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Członkowie Rady dokonują także

więcej

Obrazek dla news_1652

ROZPOCZYNA SIĘ KONTROLA SZAMB. MUSISZ MIEĆ UMOWĘ I RACHUNKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

15.05.2023

Urząd Gminy w Goździe przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy każdy właściciel ma obowiązek

więcej

Obrazek dla news_1653

Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu!

15.05.2023

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Goździe przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych,

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.