Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8523
W sumie: 109564

Archiwum newsów, strona 13

Obrazek dla news_1656

Informacja

18.05.2023

16 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowę na remont drogi powiatowej Gózd-Rawica. W gminie Gózd remontem zostanie objęty odcinek o długości ponad 3 kilometrów za blisko 3,2 miliona złotych, natomiast w gminie Skaryszew odcinek - 1,5 kilometra za ponad 2,3 miliony złotych. Dokument podpisano w obecności wojewody mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, parlamentarzystów ziemi radomskiej: Marka Suskiego i Andrzeja Kosztowniaka, wicewojewody, Artura Standowicza, starosty, Waldemara Trelki, wicestarosty, Krzysztofa Kozery, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Murawskiego, a także samorządowców: wójta gminy Gózd, Pawła Dziewita oraz burmistrza miasta i gminy Skaryszew, Dariusza Piątka.

więcej

Obrazek dla news_1654

Wójt Gminy Gózd - członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy

15.05.2023

Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd otrzymał nominację na kolejną kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy. Do zadań Rady należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie  programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych zadań, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Członkowie Rady dokonują także

więcej

Obrazek dla news_1652

ROZPOCZYNA SIĘ KONTROLA SZAMB. MUSISZ MIEĆ UMOWĘ I RACHUNKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

15.05.2023

Urząd Gminy w Goździe przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy każdy właściciel ma obowiązek

więcej

Obrazek dla news_1653

Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu!

15.05.2023

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Goździe przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych,

więcej

Obrazek dla news_1649

Strażacy z gminy Gózd mają swojego kapelana

05.05.2023

Kierując się potrzebą duchową strażaków, posługujących ofiarnie w różnorakich kataklizmach losowych, jak również w uroczystościach kościelnych, w dniu 28 kwietnia 2023 r. Biskup Radomski Marek Solarczyk mianował ks. Tadeusza Mazura, proboszcza parafii Grzmucin duszpasterzem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gózd.

Ks. Tadeuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy pomocy Bożej w niesieniu posługi duszpasterskiej wśród strażaków.

więcej

Obrazek dla news_1648

Informacja

04.05.2023

28 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Goździe podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów, gmina Gózd”. Całkowita wartość zadania wyniesie 424 943,48 zł, z czego 180 167,00 zł to środki pozyskane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Wykonawcą robót będzie firma PPHU DAREX Iwański Dariusz ul. Radomska 76, 26-634 Gózd. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 28.07.2023 r.

.

więcej

Obrazek dla news_1647

"Mazowsze dla sołectw". 20 tysięcy złotych dla Wojsławic i Kłonowa

04.05.2023

28 kwietnia br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Rafała Rajkowskiego – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Daniela Łaga – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Gózd reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Pawła Dziewita oraz skarbnika panią Bogusławę Kościelniak zostały zawarte umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023 r. Gmina Gózd w ramach ww. programu będzie realizowała dwa zadania: „Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojsławice, gmina Gózd” oraz „Remont placu zabaw i zainstalowanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów, gmina Gózd”. Planowany termin realizacji zadań – 30.09.2023 r.

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.