Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3491
W sumie: 84079

News

News zdjęcie id 968

Rów melioracyjny - właścicielu zadbaj o jego drożność, to twój obowiązek

17.04.2020

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.310 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Goździe przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich, w zakresie wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich, oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych. Prace konserwacyjne prowadzone powinny być każdego roku, jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Niewywiązywanie się z tego obowiązku prowadzi m.in. przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji.

Obowiązek utrzymania rowów zaliczonych do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych spoczywa na właścicielach gruntów, na które te rowy wywierają korzystny wpływ. W odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości (wiąże się to                             z odpowiedzialnością za złamanie prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych).

Zgodnie z art. 234 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1. Zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2)   odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2.  Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.