Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11394
W sumie: 142539

News

News zdjęcie id 1401

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

22.12.2021

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 29 grudnia br. (środa) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy miedzy sesjami.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcia uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gózd na 2022 rok /projekt I/,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gózd na lata 2021-2025 /projekt II/,
c) przyjęcia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gózd na 2022 rok /projekt III /,
d) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gózd na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu /projekt IV/,
e) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z  8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych /projekt V/,
f) zmian w budżecie gminy na 2021 rok /projekt VI /.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028 /projekt VII/:

a) odczytanie przez Wójta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028,
b) dyskusja,
c) głosowanie nad projektem uchwały.

8. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2022 rok:

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i możliwości sfinansowania deficytu,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Gózd o projekcie budżetu gminy na 2022 rok,
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i złożonych wniosków,
e) dyskusja nad wniesionymi przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Gózd poprawkami i ich przegłosowanie
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok /projekt VIII/.

9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.