Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15099
W sumie: 101708

News

News zdjęcie id 842

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

01.10.2019

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 9 października br. (środa) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5.    Zapytania i wnioski radnych.
6.    Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych:

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy,
b) wystąpienie Wójta Gminy.

7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Gózd za pierwsze półrocze 2019 roku:

a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu,
c) dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt I),
b) zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gózd (projekt II),
c) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu /aktualizacja Uchwały Nr VII/57/2019 z dnia 26.06.2019 r. (projekt III),
d) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Gózd (projekt IV),
e) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (projekt V),
f) ustalenia zasad wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) gminy Gózd (projekt VI),
g) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024 (projekt VII)
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego (projekt VIII),
i) zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt IX).

9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.