Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4692
W sumie: 73690

News

News zdjęcie id 800

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

18.06.2019

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2018 rok:

a) wystąpienie Zarządzającego S.P.Z.O.Z,
b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej S.P.Z.O.Z,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2018 rok /projekt I/.

7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2018 rok:

a) wystąpienie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2018 rok /projekt II/.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok:

a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy (projekt III).

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:

a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta Gminy,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach tj.: o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok i  sprawozdaniu finansowym,
c) wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok,
d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego (projekt IV),
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok (projekt V).

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gózd (projekt VI),
b) przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd (projekt VII),
c) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt VIII),
d) powołania zespołu do spraw wyborów ławników na kadencję 2020-2023 (projekt IX),
e) zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt X),
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024 (projekt XI).

11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.