Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8417
W sumie: 17272

News

News zdjęcie id 776

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

16.04.2019

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja Wójta o pracy miedzy sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gózd w 2018 r.

a) wystąpienie koordynatora Programu

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w gminie Gózd w 2018 r.

a) wystąpienie kierownika GOPS-u

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za 2018 r.

a) wystąpienie kierownika GOPS-u

b) dyskusja

9. Podjęcia uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gózd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.  /projekt I/

b) określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gózd w roku 2019 /projekt II/

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd działki o nr 711/7 położonej w miejscowości Małęczyn, ul. Pogodna z przeznaczeniem pod drogę gminną /projekt III/

d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd działki położonej w miejscowości Kiedrzyn przeznaczonej na powiększenie działki drogowej nr 74 w Kiedrzynie. /projekt IV/

e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w 2019 roku /projekt V/

f) zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt VI)

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024 (projekt VII)

h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (projekt VIII)

10.  Sprawy różne

11. Zakończenie obrad.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.