Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5041
W sumie: 139215

News

News zdjęcie id 727

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

19.12.2018

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 27 grudnia br. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy – sala nr 105 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.

4.   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

5.   Zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Gózd na 2019 rok /projekt I/.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Gózd na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gózd na 2019 rok /projekt II/

b)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /projekt III/

c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -  schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /projekt IV/

d) uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok /projekt V/

e) przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gózd na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” /projekt VI/

f) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty /projekt VII/

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Gózd w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /projekt VIII/

h) powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe /projekt IX/

 i) zmiany w składzie Komisji Rady Gminy w Goździe /projekt X/

 j) zmian w budżecie gminy na 2018 rok /projekt XI/  

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2018- 2023 /projekt XII/       

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024:

a) odczytanie przez Wójta Gminy opinii RIO

b) dyskusja

c) głosowanie nad projektem uchwały /projekt XIII/

10. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2019 rok.

a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

b) odczytanie przez Wójta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2019 rok

c) odczytanie opinii Komisji Budżetową oraz opinii pozostałych komisji

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetowej i złożonych wniosków

e) dyskusja nad wniesionymi przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy poprawkami i ich przegłosowanie

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019 /projekt XIV/

11. Sprawy różne

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.