Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4370
W sumie: 109363

News

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

24.05.2018

Przewodniczący Rady Gminy Gózd Krzysztof Molendowski zawiadamia, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy /sala 105/ odbędzie się Sesja Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o pracy miedzy sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2017 rok.

a) wystąpienie Zarządzającego Gminnym Ośrodkiem Zdrowia

b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2017 rok. /projekt I /

7. Informacja w sprawie funkcjonowania oświaty na terenie gminy Gózd.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z programu współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

a) wystąpienie  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok. /projekt II /

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta Gminy

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego .

c) wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok.

d) zapoznanie z opinią R.I.O. o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok

e) dyskusja

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego / projekt III /

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok. /projekt IV/

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia  „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Gózd na lata 2018-2022” /projekt V/

b) oceny zasobów pomocy społecznej  /projekt VI /

c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok /projekt VII /

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023 /projekt VIII /

e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt IX /

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.