Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2689
W sumie: 83277

News

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

24.11.2017

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd Krzysztof Molendowski zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 14.00  w  lokalu Urzędu Gminy dbędzie się zwyczajna Sesja Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gózd za I półrocze 2017 roku.

a) wystąpienie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

b) dyskusja

7. Informacja w sprawie działalności OSP na terenie gminy.

8. Informacja w sprawie ładu i porządku publicznego w gminie.

9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy i zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku.

     a) wystąpienie Wójta Gminy

     b) zapoznanie z opinią z R.I.O zespół w Radomiu

     c) dyskusja

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r. /projekt I/

b) uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 /projekt II/

c) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. oraz zwolnień w tym podatku /projekt III/

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. /projekt IV/

e) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd /projekt V/

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę /projekt VI/

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd /projekt VII/

h) honorowego obywatelstwa gminy Gózd oraz zasad i trybu jego nadania /projekt VIII/ 

i) zmian w statucie ZOZ w Goździe /projekt IX/

j) zmian w budżecie gminy na 2017 rok  /projekt X/

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.