Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 568
W sumie: 140963

News

News zdjęcie id 436

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

18.05.2017

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd Krzysztof Molendowski zawiadamia,  że w  dniu 24 maja 2017 r. o godz. 14:00  w  lokalu Urzędu Gminy w Goździe /sala 105/ odbędzie się zwyczajna  Sesja Rady Gminy Gózd  z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja Wójta o pracy miedzy sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2016 r.

a) wystąpienie Zarządzającego G.O. Z,

b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej G.O. Z,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2016 rok  /projekt I /.

7. Informacja w sprawie ładu i porządku publicznego w gminie.

8. Informacja w sprawie funkcjonowania oświaty na terenie gminy.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z programu współpracy gminy Gózd  z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

10. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

a) wystąpienie  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok /projekt II /.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta Gminy,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i sprawozdania finansowego,

c/ wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,

d) zapoznanie z opinią R.I.O o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego  /projekt III /,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok  /projekt IV/.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki o nr 2230/7 z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Gózd, ul. Osiedlowa  /projekt V/,

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, w skład których wchodzą sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły podstawowe /projekt VI /,

c) oceny zasobów pomocy społecznej / projekt VII /,

d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt VIII /,

e) zmian w budżecie gminy na 2017 rok /projekt IX/.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.