Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4507
W sumie: 85095

News

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

23.03.2017

Przewodniczący Rady Gminy Gózd Krzysztof Molendowski zawiadamia, że w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 14:30 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Gózd o pracy miedzy sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Informacja o realizacji budowy inwestycji drogowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji.

7. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd (ochrona środowiska).

8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gózd w 2016 r.”

a) wystąpienie koordynatora programu

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w gminie Gózd w 2016 r.”

a) wystąpienie kierownika GOPS

10.Sprawozdanie z działalności GOPS w Goździe za 2016 r.

a) wystąpienie kierownika GOPS

b) dyskusja

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (projekt I)

b) podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 (projekt II)

c) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd (projekt III)

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w 2017 r.” (projekt IV)

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd dwóch działek położonych w miejscowości Kłonów przeznaczonych na powiększenie działki drogowej nr 1 w Kłonowie (projekt V)

f) wyrażenia/nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (projekt VI)

g) zmian w budżecie gminy na 2017 r.(projekt VII)

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022 (projekt VIII)

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.