Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4503
W sumie: 85091

News

News zdjęcie id 1496

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

17.06.2022

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 23 czerwca br. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędą się obrady Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2021 rok:

a) wystąpienie Zarządzającego S.P.Z.O.Z,

b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej S.P.Z.O.Z,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2021 rok /projekt I/.

7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2021 rok:

a) wystąpienie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2021 rok /projekt II/.

8. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gózd za 2021 r.:

a) wystąpienie koordynatora programu,

b) dyskusja.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok:

a) wystąpienie Wójta,

b) debata,

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gózd /projekt III/.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gózd:

a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach, tj.: o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok i  sprawozdaniu finansowym,

c) wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta za 2021 rok,

d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta za 2021 rok,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego /projekt IV/,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok /projekt V/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd /projekt VI/,

b) powołania komisji doraźnej Rady Gminy Gózd /projekt VII/,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn /projekt VIII/,

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w 2022 roku” /projekt IX/,

e) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gózd działki położonej w miejscowości Piskornica o nr 39/2, obręb Piskornica z przeznaczeniem na wybudowanie przepompowni ścieków /projekt X/,

f) zmian w budżecie gminy na 2022 rok /projekt XI/,

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2028 /projekt XII/.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.