Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11400
W sumie: 142545

News

News zdjęcie id 1439

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

01.03.2022

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami, w tym:

a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2022,

b) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o planowanej kwocie długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz b) Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gózd na 2022 rok /projekt I/,
c) przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu /projekt II/,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę /projekt III/,
e) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki /projekt IV/,
f) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IV/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso /projekt V/,
g) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IV/33/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /projekt VI/,
h) ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd /projekt VII/,
i) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia działek wydzielonych pod drogę gminną 350114W Lipiny – Gózd /projekt VIII/,
j) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie  przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia działek wydzielonych pod drogę w miejscowości  Niemianowice /projekt IX/,
k) w sprawie wyrażenia zgody na  przejęcie  przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia  działek wydzielonych pod drogę gminną nr 350134W w miejscowości  Podgóra /projekt X/,
l) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt XI/,
ł) zmian w budżecie gminy na 2022 rok /projekt XII/,
m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028 /projekt XIII/,
n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego /projekt XIV/.

7.  Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.