Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3548
W sumie: 75537

News

News zdjęcie id 1187

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

24.02.2021

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że 3 marca 2021 r. (środa) o godz. 14:30 w  w strażnicy OSP w Goździe, ul. Radomska 34B odbędą się obrady Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami, w tym:

a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2021,

b) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcia uchwał w sprawie:

a) podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021 /projekt I/,

b) zmiany granic obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie /projekt II/,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 888/3 w miejscowości Małęczyn /projekt III/,

d) nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 730/4 w miejscowości Małęczyn /projekt IV/,

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 858/2 w miejscowości Małęczyn /projekt V/,

f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w 2021 roku /projekt VI/,

g) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki /projekt VII/,

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /projekt VIII/,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd działek położonych w miejscowości Niemianowice z przeznaczeniem na ciąg pieszo-jezdny /projekt IX/,

j) zmian w budżecie gminy na 2021 rok /projekt X/,

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026 /projekt XI/,

l) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt XII/,

m) zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt XIII/.

7.  Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.