Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2030
W sumie: 21105

News

News zdjęcie id 113

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

02.07.2015

Wójt Gminy Gózd informuje mieszkańców Gminy, że został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK), który mieści się w miejscowości Gózd,  ul. Radomska 7, 26-634 Gózd (na placu przy Urzędzie Gminy)

PSZOK jest otwarty codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 14.00. 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego w dalszej części Regulamin PSZOK, zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

§ 2

1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.00

2. PSZOK przyjmuje odpady segregowane  wyłącznie od mieszkańców gminy Gózd nieodpłatnie .

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej .

4. PSZOK prowadzi rejestr osób dostarczających odpady. Rejestr zawiera dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa odpadów, datę przyjęcia odpadów . 

§ 3

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posortowane rodzajowo, zgodnie z poniższym wykazem:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady oświetleniowe stosowane w gospodarstwach domowych,

• zużyte opony,

• odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie,

• odpady ulegające biodegradacji,

• opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, olejach, środkach ochrony roślin

• popioły (żużle i popioły z palenisk domowych)

• oleje odpadowe oraz  opakowania po olejach silnikowych .

2. W PSZOK nie będą przyjmowane:

•zmieszane odpady komunalne,

• odpady budowlane zawierające azbest,

• odpady od przedsiębiorców,

• części samochodowe .

§ 4

1. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.

2. Osoba dostarczająca odpady w workach zobowiązana jest do ich wysypania do pojemników, kontenerów  znajdujących się na terenie PSZOK .

§ 5

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczają wskazane odpady komunalne na własny koszt i umieszczają je w odpowiednim miejscu (oznaczonych kontenerach, pojemnikach) przy pomocy własnych środków technicznych pod nadzorem pracownika PSZOK.

2. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do okazania na żądanie osoby przyjmującej odpady dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy wraz z dokumentem tożsamości.

§ 6

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:

1) stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych

2) stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów,

3) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.

§ 7

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,

3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,

4) na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

§ 8

Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:

1) u osoby prowadzącej PSZOK

2) w Urzędzie Gminy Gózd pod nr tel. 48 384 04 00 wew. 26

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.