Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3507
W sumie: 84095

News

News zdjęcie id 1127

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

02.11.2020


Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 9 listopada br. (poniedziałek) o godz. 14:30 w strażnicy OSP w Goździe odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną obrady prowadzone będą z zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego i przy udziale tylko tych osób, których obecność jest niezbędna bądź uwarunkowana poniższym porządkiem sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych:

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy,

b) wystąpienie Wójta Gminy.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Gózd za pierwsze półrocze 2020 roku:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu,

c) dyskusja.

8. Podjęcia uchwał w sprawie:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok /projekt I/,

b) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2020-2032 dla gminy Gózd – aktualizacja /projekt II/,

c) wprowadzenia zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe /projekt III/

d) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gózd na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg /projekt IV/,

e) zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok /projekt V/,

f) uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 /projekt VI/,

g) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień w tym podatku /projekt VII/,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok /projekt VIII/,

i) zmian w budżecie gminy na 2020 rok /projekt IX/,

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025 /projekt X/.

9. Podjęcie stanowiska w sprawie zamiaru podziału województwa mazowieckiego.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.