Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11389
W sumie: 142534

News

News zdjęcie id 1036

Mieszkańcu, sprawdzimy, czy wypełniasz swój ustawowy obowiązek

06.08.2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż rozpoczynamy cykl kontrolny Waszych nieruchomości w zakresie przyłączenia ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, bądź też w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem okazania dowodów (np. faktura VAT) potwierdzających uiszczanie opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych. Należy pamiętać, że taką usługę mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydawane przez Wójta Gminy Gózd, a posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Przypominamy, że zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych jest ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), natomiast obowiązek udokumentowanie usług wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Gminy, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.