Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7619
W sumie: 156479

STRONA GŁÓWNA

Pamiętamy o Strażakach Seniorach

W dniu 15  listopada 2018 r. w Strażnicy OSP w Goździe miała miejsce uroczystość, podczas której  Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit wraz z Prezesem Zarządu ZOSP RP dh Pawłem Tuzinkiem wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne strażakom seniorom z czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Przybyłych gości przywitał i uroczystość otworzył Prezes Zarządu Gminnego OSP RP dh Paweł Mikołajczyk. Następnie głos zabrał Wójt Paweł Dziewit, który podziękował druhom za wierną strażacką służbę, za realizowanie trudnych odpowiedzialnych zadań, za ofiarność i poświęcenie na rzecz ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz za pełen profesjonalizm podczas działań ratowniczo – gaśniczych, jak też zaangażowanie w życie społeczne oraz przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodym druhom.

Podziękowania za ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców ruhom seniorom złożyli również: Prezes Zarządu ZOSP RP Paweł Tuzinek, Radna Powiatu Radomskiego Ewa Tkaczyk oraz dh Jan Wasiak. W swoich  przemówieniach nie omieszkali podkreślić, jak wielki wkład wnieśli strażacy seniorzy w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej  "(…)To efekt Waszej pracy, sumienności i tego, że OSP jest dla Was drugim domem, a niesienie pomocy ludziom potrzebą serca".

Podziękowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika otrzymali:

 1. dh Zdzisław Rojek OSP Kuczki-Kolonia
 2. dh Józef Waniek  OSP Kuczki-Kolonia
 3. dh Jan Kiraga OSP Kuczki-Kolonia
 4. dh Władysław Węgliński OSP Kuczki-Kolonia
 5. dh Adam Szpilski OSP Kuczki-Kolonia
 6. Józef Siczek OSP Kuczki-Kolonia
 7. dh Stanisław Piechowicz OSP Kuczki-Kolonia
 8. dh Józef Mroczek OSP Kuczki-Kolonia
 9. dh Władysław Żaczek OSP Kuczki-Kolonia
 10. dh Zdzisław Wójtowicz OSP Kiedrzyn
 11. dh Mieczysław Krawczyk OSP  Kiedrzyn
 12. dh Stanisław Michalski OSP Kiedrzyn
 13. dh Jan Nadolski OSP Klwatka Królewska
 14. dh Stanisław Prygiel OSP Klwatka Królewska
 15. Dh Marian Woźniak OSP Klwatka Królewska
 16. dh Wiesław Szczęsny OSP Klwatka Królewska
 17. dh Józef Gregorczyk OSP Gózd
 18.  dh Stanisław Gregorczyk OSP Gózd
 19. dh Stanisław Różański OSP Gózd
 20. dh Józef Bekier OSP Gózd

Galeria zdjęć TUTAJ

Uroczystości jubileuszowe OSP Gózd

12.06.2017 r.

10 czerwca 2017 r. nasza jednostka obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej okazji o godz. 12.00 w miejscowym kościele parafialnym p.w. Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się msza św. w intencji strażaków. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Skorża. Po mszy św.,  przy akompaniamencie Kapeli Zdzisława Kwapińskiego, nastąpił uroczysty, imponujący przemarsz przez centrum Gozdu na plac przed Domem Strażaka.

Na uroczystość  przybyły poczty sztandarowe i oficjalne delegacje z: OSP Kiedrzyn, OSP Klwatka Królewska, OSP Grzmucin, OSP Kuczki-Kolonia, OSP Kłonówek, OSP Wojsławice oraz licznie zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, dh Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes ZW ZOSP w Warszawie, dh Paweł Tuzinek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Radomiu, dh Andrzej Szczych – Prezes Honorowy ZPZ OSP w Radomiu, bryg. Paweł Frysztak – Komendant Miejski PSP w Radomiu, bryg. Robert Prokop – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu, kpt. Artur Skwarczyński – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu, st. kpt. Marcin Gierczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu, Adam Siczek – członek Zarządu Powiatu Radomskiego, Ewa Tkaczyk – Radna Powiatu Radomskiego, władze Gminy Gózd z Wójtem Pawłem Dziewitem na czele, radni gminy Gózd z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Anną Skonieczną na czele., ks. kan. Zbigniew Skorża, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Gozdowianki”.

Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił druh Adrian Becher.

Jako pierwszy głos zabrał  prezes OSP Gózd Paweł Mikołajczyk, który przywitał zaproszonych gości oraz  przedstawił rys historyczny jednostki. W swoim przemówieniu przybliżył działalność miejscowej jednostki na przestrzeni 90 lat. Wspomniał druhów, którzy zakładali przed prawie wiekiem miejscową straż ogniową a także podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju OSP Gózd.

Po przywitaniu zaproszonych gości wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa dla strażaków wyróżniających się szczególną postawą podczas akcji ratowniczych, a także czynnie biorących udział w działalności OSP.

Prezes OSP Gózd dh Paweł Mikołajczyk przyjął z rąk Wiceprezesa  ZOW ZOSP RP  dh. Zbigniewa Gołąbka  Złoty  Znak Związku.

 

Złoty medal otrzymali:

 1. dh Dariusz Frączek
 2. dh Andrzej Chebdowski
 3. dh Krzysztof Malec
 4. dh Robert Ryn

Srebrny medal otrzymali:

 1. dh Sebastian Mikołajczyk
 2. dr Mateusz Mikołajczyk
 3. dh Adrian Wołos
 4. dh Łukasz Gorzkiewicz
 5. dh Jacek Tkaczyk
 6. dh Krzysztof Gasek
 7. dh Łukasz Tkaczyk

Brązowy medal otrzymał:

 1. dh Piotr Gasek

Odznakę „Wzorowego Strażaka” otrzymali:

 1. dh Agata Tkaczyk
 2. dh Tomasz Iwański
 3. dh Dominik Szczęsny

Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek wręczył również brązowe odznaki dziewczętom z Młodzieżowej Drużyny.  Wśród odznaczonych znalazły się:

 1. Magdalena Frączek
 2. Zuzanna Gajewska
 3. Anna Iwańska
 4. Nikola Jasińska
 5. Weronika Karpińska
 6. Ilona Krawczyk
 7. Amelia Krok
 8. Klaudia Przerwa
 9. Wiktoria Przerwa
 10. Nastazja Serafin
 11. Katarzyna Szczęsna

Zarząd OSP Gózd w podziękowaniu za dobrą współpracę i wszelkie pozytywne działania na rzecz jednostki uhonorował  najbardziej zasłużonych pamiątkowymi statuetkami :

Statuetki otrzymali:

dh Zbigniew Gołąbek – wiceprezes ZOW ZOSP  RP w Warszawie

dh Andrzej Szczych – prezes honorowy ZPZ OSP w Radomiu

bryg. Paweł Frysztak – Komendant Miejski PSP w Radomiu

bryg. Robert Prokop – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu

kpt. Artur Skwarczyński – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu

st. kpt. Marcin Gierczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu.

Po wręczeniu medali  i odznaczeń miały miejsca wystąpienia okolicznościowe, podczas których zaproszeni goście gratulowali druhom z OSP Gózd pięknego jubileuszu, dziękowali za bezinteresowną i humanitarną służbę ludziom, za odwagę i ofiarność podczas akcji gaśniczych oraz godne noszenie munduru strażackiego, życzyli zawsze bezpiecznych powrotów do domu i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.

Podziękowania i życzenia  dla naszej jednostki OSP wyśpiewały również  panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Gozdowianki”.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni gości wpisali się do księgi pamiątkowej.

Fotorelacja z uroczystości TUTAJ

 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny na wyposażeniu OSP Gózd

19.04.2017

Informujemy, że zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe  automatyczny defibrylator zewnętrzny HS Samaritan Pad 350P. OSP Gózd jest pierwszą jednostką w gminie, która dysponuje tak specjalistycznym sprzętem. Koszt defibrylatora to 5 346,00 zł. Zakup w całości sfinansowano ze środków własnych Gminy.

AED jest to urządzenie służące do przeprowadzania zabiegu przywrócenia akcji serca u osób, u których nastąpiło zatrzymanie krążeniowo- oddechowe, jak również u osób, u których wystąpiło poważne zaburzenie rytmu serca np. migotanie komór lub przedsionków.

 

Obecnie strażak musi być „urządzeniem wielofunkcyjnym” – gasić pożary, ratować w wypadkach, interweniować podczas klęsk żywiołowych.

Defibrylator pomoże strażakom ochotnikom w ratowaniu życia. Bardzo często to właśnie jednostki OSP docierają jako pierwsze na miejsce zdarzeń i udzielają pomocy poszkodowanym jeszcze przed przybyciem zespołów ratownictwa medycznego. Defibrylator będzie na wyposażeniu wozu bojowego. Defibrylator AED Samaritan PAD 350 firmy Hs Medical Poland to urządzenie, które nadaje się do użycia dla każdego użytkownika – zarówno dla osób przeszkolonych jak i tych, którzy używają go po raz pierwszy. Za pomocą poleceń głosowych i wizualnych AED poprowadzi każdego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia, nie trzeba mieć wykształcenia medycznego.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak na obchodach 90-lecia OSP Gózd

28.02.2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak w poniedziałek wziął udział w obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe. Uroczyście przekazał jednostce nowy samochód strażacki, wręczył medale "Za zasługi dla pożarnictwa", odsłonił pamiątkową tablicę i pogratulował 15-letniemu Kornelowi Dusińskiemu, który otrzymał medal "Młody Bohater".

W swoim przemówieniu minister Błaszczak często nawiązywał do etosu służby. Podkreślił też znaczenie poniedziałkowych uroczystości dla lokalnej społeczności. Przy okazji wspomniał o większych środkach, które w budżecie na 2017 rok przeznaczone są dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas uroczystości ponadto głos zabrali: wicemarszałek Senatu - Adam Bielan, poseł na Sejm RP - Marek Suski, nadbrygadier Leszek Suski – komendant główny PSP, wójt gminy Gózd Paweł Dziewit oraz Paweł Mikołajczyk – prezes OSP Gózd.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń. Sześciu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe z rąk nadbrygadiera Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej odebrało medale "Za zasługi dla pożarnictwa". Te najcenniejsze – złote – otrzymali dh Roman Tuszyński, dh Dariusz Serafin i dh Paweł Gorzkiewicz. Uhonorowany został również wójt gminy Gózd Paweł Dziewit, który też jest członkiem OSP.

Podczas swojej godzinnej wizyty szef MSWiA przekazał pamiątkowy grawerton dla druha Stanisława Gregorczyka, najstarszego byłego prezesa ochotników z Gozdu. Grawerton w imieniu Pana Stanisława odebrał jego brat –  dh Józef Gregorczyk.

Miłą chwilą było wręczenie medalu "Młody Bohater" dla Kornela Dusińskiego - 15-latka, dowódcy młodzieżowej drużyny OSP, który w październiku ubiegłego roku uratował życie nieprzytomnemu człowiekowi.

Po zakończeniu uroczystości znalazł się moment na pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi oraz druhami OSP Gózd.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: wicemarszałek Senatu RP – Adam Bielan,  posłowie na Sejm RP: Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, wojewoda mazowiecki – Zdzisław Sipiera, komendant główny PSP RP – nadbrygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji - Jan Lach, komendant wojewódzki PSP RP – st. bryg. Jarosław Kurek, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Radomiu – bryg. Robert Prokop, wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP –  dh Zbigniew Gołąbek, dyrektor Wydziału Zamiejscowego  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Radomiu – Bogumiła Sołśnia, kierownik KRUS Oddział w Radomiu – Monika Pachniewska, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Paweł Tuzimek, członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Tomasz Siczek, dowódca JRG 2 w Radomiu – bryg. Marcin Ziomek, dowódca JRG 4 w Pionkach – młodszy bryg. Grzegorz Wikaliński, wójtowie i samorządowcy sąsiednich gmin, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Goździe - ks. Kan. Zbigniew Skorża,  przedstawiciele gminnych jednostek OSP, radni i sołtysi gminy Gózd.  

Zakupiony dla jednostki OSP Gózd samochód, to fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes- Benz ATEGO, o napędzie 4x4, ze zbiornikiem wody o pojemności 4500 litrów.

Całkowita wartość zakupionego samochodu to: 799 992,00 zł, w tym:

środki zewnetrzne: 608 998,00 zł,  środki gminy Gózd - 190 994,00 zł

Wartość zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla wszystkich gminnych jednostek OSP to: 91 320,00 zł, w tym pozyskano dofinansowanie:

 • z PZU - 25 000,00 zł
 • z  FS KRUS - 20 000,00 zł    
 • z KSRG - 14 230,00 zł

środki gminy Gózd – 32 000,00 zł

 

Więcej zdjęć TUTAJ

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Gózd za rok 2016

14.01.2017

 

14 stycznia 2017 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie, w którym uczestniczyło 34 druhów i druhen oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Zastępca Komendanta Miejskigo Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Robert Gawęcki, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, Dowódca JRG nr 4 w Pionkach Grzegorz Wikaliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu Robert Prokop, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Marian Kruszewski, Członek Prezydium ZOSP RP Radom dh Tomasz Siczek, Wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Jan Wasiak, Kmendant Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Radosław Gugała, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego dh Stanisław Przybyś, Pracownik Urzędu Gminy Irena Serafin.

Prezes Paweł Mikołajczyk rozpoczął zebranie minutą ciszy za zmarłych Honorowych druhów: Tęcza Józef, Winiarski Jan. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania. Został nim dh Łukasz Tkaczyk.

Na zebraniu przedstawiono:

- sprawozdanie z działalności za rok 2016
- sprawozdanie finansowe za rok 2016
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- plan działalności i plan finansowy na rok 2017

W dyskusji na temat działalności naszej jednostki głos zabrali kolejno: dh Paweł Mikołajczyk, st. bryg. Robert Gawęcki, dh Paweł Tuzinek, dh Jan Wasiak, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, dh Agata Tkaczyk oraz Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit.
Dh Agata Tkaczyk podziękowała sponsorom Centrum 998 oraz radnej Powiatu Radomskiego Ewie Tkaczyk za dofinansowanie koszul strażackich wraz z dodatkami dla Dziewczęcej Drużyny MDP.
Na zebraniu zostało udzielone absolutorium zarządowi OSP Gózd.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz miłe słowa jakie padły pod adresem Zarządu i całego OSP Gózd w szczególności Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej. Będzie Nas to motywowało do jeszcze lepszej pracy.

 

Informacje archiwalne TUTAJ

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.