dzisiaj jest: 28 kwietnia 2015. imieniny: Waleria, Ludwik, Paweł
 
Zespół Szkół w Goździe

W skład  Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł wchodzi:

Samorządowe Przedszkole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe

 oraz

 Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Goździe

...

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŹDZIE

mgr Małgorzata Jabłońska -  nauczyciel dyplomowany, matematyka, chemia, przedsiębiorczość

WICEDYREKTOR PSP im. J.  Korczaka w Goździe

  mgr Ilona Kotlimowska  nauczyciel dyplomowany, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne

WICEDYREKTOR PG im. K.K. Baczyńskiego w Goździe

  mgr Agnieszka Kwiecień - nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, biologia


 tel. 048/384-04-08


e-mail: psp.gozd@interia.pl

e-mail: gimnazjumgozd@o2.pl

www.zsgozd.pl


K A D R A   Z E S P O Ł U   S Z K Ó L  w  G O Ź D Z I E

w roku szkolnym 2014/2015


1. mgr Dominika Łącka - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)
2. mgr Anita Kluś - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy
3. lic. Aneta Molenda - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel stażysta
4. mgr Magdalena Wilk - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

5. mgr Anna Okoń - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany (urlop macierzyński)

6.mgr Jolanta Skiba - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany
7. mgr Joanna Trybuł - edukacja wczesnoszkolna, logopeda,  nauczyciel dyplomowany
8. mgr Małgorzata Michalska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany 
9. mgr Dorota Adamska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
10. mgr Wiesława Deja - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany 
11. mgr Katarzyna Lipiec – język polski, historia, plastyka, muzyka, biblioteka, nauczyciel dyplomowany
12. mgr Magdalena Barszcz – język angielski, nauczyciel mianowany
13. mgr Agnieszka Kopyt – język polski, historia, nauczyciel dyplomowany
14. mgr Leszek Porczyński – wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany
15. mgr Anna Szczęsna - informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, nauczyciel dyplomowany
16. mgr Alina Kawińska - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
17. mgr Wiesława Pęksyk - matematyka, nauczyciel mianowany
18. ks. Tomasz Kośla - religia, nauczyciel dyplomowany
19. mgr Joanna Chołuj - historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
20. mgr Dorota Wasiak – zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, nauczyciel dyplomowany 
21. mgr Dorota Góralska – język polski, nauczyciel dyplomowany
22. mgr Katarzyna Mazur – język polski, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
23. mgr Alina Wosztyl – matematyka, nauczyciel dyplomowany
24. mgr Bernadeta Siczek – matematyka, oligofrenopedagogika,  nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
25. mgr Magdalena Nadowicz – język polski, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany 

26. mgr Alfreda Zimałka – historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany
     
27. mgr Renata Jędraszek – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel mianowany
28. mgr Izabela Kowalik – język angielski, historia, nauczyciel mianowany
29. mgr Anna Popławska – język angielski, nauczyciel mianowany
30. mgr Katarzyna Wiśniewska – język angielski, nauczyciel  mianowany
31. mgr Paweł Gregorczyk – geografia, nauczyciel dyplomowany
32. mgr Agnieszka Świgoń – fizyka, nauczyciel dyplomowany
33. mgr Edyta Miernik - biologia, nauczyciel dyplomowany
34. mgr Dorota Łakota - religia, nauczyciel dyplomowany
35. mgr Marek Dorociński - język niemiecki, nauczyciel mianowany
36. mgr Anna Szczepanowska - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel mianowany
37. mgr Anna Kowalska - biblioteka, język polski, informatyka,  nauczyciel dyplomowany
38. mgr Monika Chustecka - Pająk - pedagog, nauczyciel kontraktowy
39. mgr Ewelina Adach - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy, zastępstwo za p. D. Adamską
40. mgr Ewelina Kluś - religia, nauczyciel kontraktowy
41. mgr Ewelina Sobol - edukacja wczesnoszkolna, zastępstwo za p. A. Okoń, nauczyciel stażysta
42. mgr inż. Agata Rutka - matematyka, nauczyciel kontraktowy

43. mgr Ewelina Bednarczyk - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy, zastępstwo za p. D. Łącką

PERSONEL OBSŁUGI

1. p. Mariola Stanios
2. p. Agnieszka Tęcza
3. p. Aneta Nawara
4. p. Alina Kogut
5. p. Jolanta Stępień
6. p. Wiesława Jaworska
7. p. Danuta Gregorczyk
8. p. Barbara Malarczyk
9. p. Anna Zielińska
10. p. Janina Bekier
11. p. Marianna Skalska
12. p. Zofia Bujak
13. p. Krystyna Płaza
14. p. Janusz Molendowski
15. p. Jan Wasiak
16. p. Waldemar Jarosz