dzisiaj jest: 20 sierpnia 2014. imieniny: Sabina, Sobiesław, Bernard
 
Zespół Szkół w Goździe

W skład  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł  wchodzi:

Samorządowe Przedszkole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe

 oraz

 Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Goździe

...

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŹDZIE

mgr Małgorzata Jabłońska -  nauczyciel dyplomowany, matematyka

WICEDYREKTOR PSP im. J Korczaka w Goździe

    mgr Ilona Kotlimowska    nauczyciel dyplomowany, przyroda 

WICEDYREKTOR PG im. K.K. Baczyńskiego w Goździe

  mgr Agnieszka Kwiecień  -  nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne

 

tel. 048/ 384 04 08    048/320 20 21

fax. 048/384 04 08

e-mail: psp.gozd@interia.pl

e-mail: gimnazjumgozd@o2.pl

www.zsgozd.pl

K A  D R A   P E D A G O G I C Z N A

w roku szkolnym 2013/2014

1. mgr Dominika Łącka - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy,
2. mgr Anita Kluś - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy
3. mgr Ewa Maciąg Marczak - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
4. mgr Magdalena Wilk - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy
5. mgr Anna Okoń - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy
6. mgr Jolanta Skiba - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany
7. mgr Joanna Trybuł - edukacja wczesnoszkolna, logopeda,  nauczyciel dyplomowany
8. mgr Małgorzata Michalska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
9. mgr Dorota Adamska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany
10. mgr Wiesława Deja - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
11. mgr Katarzyna Lipiec – język polski, plastyka, muzyka, biblioteka, nauczyciel dyplomowany
12. mgr Magdalena Barszcz – język angielski, nauczyciel mianowany
13. mgr Agnieszka Kopyt – język polski, historia, nauczyciel dyplomowany
14. mgr Leszek Porczyński – wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany
15. mgr Anna Szczęsna - informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, nauczyciel dyplomowany
16. mgr Alina Kawińska - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
17. mgr Wiesława Pęksyk - matematyka, nauczyciel mianowany
18. ks. Tomasz Kośla - religia, nauczyciel dyplomowany
19. mgr Joanna Chołuj - historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany
20. mgr Dorota Wasiak – zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
21. mgr Dorota Góralska – język polski, nauczyciel dyplomowany
22. mgr Katarzyna Mazur – język polski, nauczyciel dyplomowany
23. mgr Alina Wosztyl – matematyka, nauczyciel dyplomowany
24. mgr Bernadeta Siczek – matematyka, oligofrenopedagogika,  nauczyciel dyplomowany
25. mgr Magdalena Nadowicz – język polski, historia, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany
      (ZS Kuczki)
26. mgr Alfreda Zimałka – historia, edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie,
      nauczyciel dyplomowany
27. mgr Renata Jędraszek – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany
28. mgr Izabela Kowalik – język angielski, historia, nauczyciel mianowany
29. mgr Anna Popławska – język angielski, nauczyciel kontraktowy
30. mgr Katarzyna Wiśniewska – język angielski, nauczyciel  mianowany
31. mgr Paweł Gregorczyk – geografia, informatyka, nauczyciel dyplomowany
32. mgr Agnieszka Świgoń – fizyka, nauczyciel dyplomowany
33. mgr Edyta Miernik - biologia, nauczyciel dyplomowany
34. mgr Dorota Łakota - religia, nauczyciel dyplomowany
35. mgr Marek Dorociński - język niemiecki, nauczyciel kontraktowy
36. mgr Anna Szczepanowska - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel mianowany
37. mgr Anna Kowalska - biblioteka, język polski, informatyka,  nauczyciel dyplomowany
38. mgr Monika Chustecka - Pająk - pedagog, nauczyciel kontraktowy
39. mgr Aleksandra Zaborska - Błaszczyk -  plastyka, nauczyciel stażysta,  zastępstwo za p. D. Wasiak,
40. mgr Ewelina Kluś - religia, nauczyciel kontraktowy
41. lic.  Joanna Knieć – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel stażysta, zastępstwo za p. E. Maciąg – Marczak
42.  mgr Ewelina Bednarczyk – edukacja wczesnoszkolna nauczyciel stażysta, zastępstwo za p. W. Deję

PERSONEL OBSŁUGI

1. p. Mariola Stanios
2. p. Agnieszka Tęcza
3. p. Aneta Nawara
4. p. Alina Kogut
5. p. Teresa Wosztyl
6. p. Jolanta Stępień
7. p. Wiesława Jaworska
8. p. Danuta Gregorczyk
9. p. Jadwiga Jurek
10. p. Barbara Malarczyk
11. p. Anna Zielińska
12. p. Janina Bekier
13. p. Marianna Skalska
14. p. Zofia Bujak
15. p. Krystyna Płaza
16. p. Janusz Molendowski
17. p. Jan Wasiak
18. p. Waldemar Jarosz