Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe
tel.fax /+48 48/ 384-04-05, 320-20-96

 

Gmina Gózd swoje działania kieruje również na poprawę życia mieszkańców, zwłaszcza tych którzy korzystają z pomocy GOPS - u. W tym celu Wójt Gminy współpracuje z PUP poprzez organizowanie pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, staży oraz przygotowania zawodowego.

Od 2007r. do chwili obecnej z tej formy pomocy skorzystało 160 osób.

Ponadto Gmina Gózd realizuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w 2008r. zorganizowano szkolenia w ramach działania 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich dla grupy 30 osób. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 49.554,00 zł. 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe realizuje szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji  Przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Z tej formy pomocy skorzystało w 2008r. -  12 osób zaś w 2009r. -  14 osób.

Na szkolenia pozyskano w 2008r. środki w kwocie 89.351,00 zł.

Najmłodsi mieszkańcy gminy korzystają ze stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych przeznaczonych na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, strojów sportowych itp.

Z tej formy pomocy skorzystało w roku szkolnym 2007/2008 - 523 uczniów, zaś w roku 2008/2009 - 459 uczniów.

Corocznie 30 osobowa grupa dzieci z terenu gminy spędza kilka dni wakacji w atrakcyjnych kurortach nad morzem lub w górach. Wyjazdy organizowane są przez GOPS i GKRPA, ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w ramach akcji promowania zdrowego stylu zycia.

W 2009r. Gmina zakupiła mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup sfinansowano ze środków PFRON w kwocie 82.885,00 zł oraz środkow własnych w kwocie 50.000 zł.

Mikrobusem codziennie dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkół w Radomiu.

 

 

Programy realizowane przez GOPS w 2010r.

Od 2008r. Gmina Gózd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu systemowego pn. Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010r. Gmina Gózd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację w/w projektu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Gózd, będących klientami GOPS.

 Beneficjentami projektu w 2010r. jest 16 kobiet bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Osoby te skorzystają z następujących form wsparcia:

  • Warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne
  • Warsztaty wspierające doradztwo zawodowe grupowe i indywiduale
  • Porady wizażu
  • Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera
  • Szkolenia zawodowe

Dofinansowanie realizacji projektu pn. Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa" w 2010r.

  • środki z EFS - 133.100,00 zł 
  • wkład własny Gminy to kwota - 15.615,08 zł

W 2009r. na wniosek Gminy Gózd Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację obszaru przez Gminę przyznał środki finansowe w łącznej wysokości 65.887,00 zł dla 35 uczniów szkół podstwowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program kontynuowany jest w 2010r.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.