dzisiaj jest: 23 lipca 2014. imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
 


ZADANIA INWESTYCYJNE ROZPOCZĘTE NA TERENIE GMINY GÓZD
/zdjęcia i opis/ (wiecej)

INFORMACJA II
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że rozstrzygnięto przetarg na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu "INTERNT w gminie Gózd - szansą na lepsze jutro...'. Wykonawcą ww. zadania została Firma: Creative Tech Modern Company Sp.z o.o.,26-600 Radom,ul. Miła 17   ...więcej
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że rozstrzygnięto przetarg na: Dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, mebli i wyposażenia, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, rolet okiennych, zabezpieczenia grzejników zabudową, wyposażenia do utrzymania czystości, sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach projektu systemowego -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu (...). Zadanie zrealizuje: Firma Xeropol s.c. Renata Kasztelan, Marek Kasztelan ul. Mokra 2, 26-600 Radom z ceną ryczałtową brutto: 675 629,55 zł   ...więcej
Gminny Turniej Piłki Nożnej
 
W dniu 3 sierpnia 2014 r. rozpocznie się na ORLIKACH w Klwatce Królewskiej, Goździe i Małęczynie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gózd. Drużyny piłkarskie 10-cio osobowe (rocznik 1998 i starsi) należy zgłaszać do dnia   ...więcej
KOMUNIKAT
 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców gminy, że w dniu 1 lipca 2014r. od godziny 13.00 do 13.30 w miejscowościach: Gózd, Grzmucin, Klwatka, Kiedrzyn, Kłonówek, Kuczki Kolonia, w celu szkoleniowym będą ogłaszane za pomocą syren – próbne alarmy. Prosimy mieszkańców o nieprzerywanie swoich prac domowych.   ...więcej
Doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy
 
Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński informuje, że wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu na operację pn. ”Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd gm. Gózd” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został przyjęty do dofinansowania. W ramach powyższego zadania zostanie zagospodarowany teren wokół budynku w Klwatce oraz zostaną zamontowane urządzenia fitness tzw. zielona siłownia. Do świetlic w Klwatce, Kłonowie i w Goździe zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i RTV, meble biurowe oraz sprzęt sportowy. Ponadto doposażone będą pomieszczenia socjalne (kuchnie). Wartość zadania około 250 tyś. złotych. Termin realizacji 30.10.2014 r.   ...więcej
III edycja konkursu fotograficznego "Mój powiat w obiektywie"
 
Informujemy, że Powiat Radomski ogłosił konkurs na autorskie zdjęcia pokazujące przyrodnicze i krajobrazowe walory Powiatu Radomskiego. Celami konkursu są:   ...więcej
Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Gózd uruchamia nabór wniosków do programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”. Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Wniosek składa się w   ...więcej
Harmonogram odbioru odpadów w okresie od lipca do grudnia 2014 r.
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą odbierane przez Firmę Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom. Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i wynoszą: 5 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 8 zł od osoby za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Pobierz harmonogram:   ...więcej
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Wójt Gminy Gózd informuje mieszkańców Gminy , że został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w miejscowości Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd (na placu przy Urzędzie Gminy) PSZOK jest otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 14:00.   ...więcej
Harmonogram pracy animatorów sportu - czerwiec 2014
 
Pobierz:  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 68
Następne >>