dzisiaj jest: 26 października 2014. imieniny: Lucyny, Lucjana, Łucjana
 


FOTORELACJA Z POWIATOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH
W sobotę i niedzielę 6 i 7 września br. na stadionie w Kuczkach-Kolonii odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu radomskiego. Zaw (wiecej)

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński informuje, że od dnia 24.10.2014 r. do 28.10.2014 r. trwa dodatkowy nabór uczestników chątnych do wzięcia udziału w projekcie pn.: "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki". Wszystkich zainteresowanych, ktorzy spełniają warunki udziału w   ...więcej
FITNESS PARK w Małęczynie już otwarty!!! /zdjęcia/
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że ukończono prace polegające na wykonaniu placu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mają do dyspozycji wielofunkcyjne urządzenia sportowe, które zadowolą nawet najbardziej wybrednych amatorów sportów siłowych i fitness. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków unijnych. Wartość ww. inwestycji – 20 000,00 zł   ...więcej
Gmina Gózd bogatsza o kolejny obiekt sportowy /zdjęcia/
 
Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński informuje, że w dniu 14.10.2014r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd” zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”. Koszt całkowity zadania to   ...więcej
Nowy system dopłat bezpośrednich dla rolników
 
Od 2015 r. dopłaty bezpośrednie będą ustalane inaczej niż obecnie. W związku z tym Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące:   ...więcej
Komunikat dla producentów owoców i warzyw
 
15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA. Agencja Rynku Rolnego przypomina że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne   ...więcej
Dzień Edukacji Narodowej
 
Życzenia Wójta Gminy Gózd Pana Adama Jabłońskiego dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pracownikow Oświaty   ...więcej
Zaproszenie na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w Kuczkach Kolonii
 
Wójt Gminy Gózd, Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy na   ...więcej
INFORMACJA
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych. W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczej Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych. Urządzenia technicze nie są przezaczone do umieszczania tego typu informacji.   ...więcej
Dofinansowanie do transportu i utylizacji azbestu
 
  ...więcej
Zakończono modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /zdjęcia/
 
Dzieci rozpoczynające naukę w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych od 1 września 2014 roku będą korzystały z efektów realizowanego w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. Oddziały przedszkolne zostały wyposażone w nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, meble i   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 53
Następne >>