dzisiaj jest: 6 marca 2015. imieniny: Róża, Wiktor, Jordan
 


8 marca DZIEŃ KOBIET
Życzenia Wójta Gminy Gózd oraz Przewodniczącego Rady Gminy dla wszystkich Pań (wiecej)
INGRES BISKUPA PIOTRA TURZYŃSKIEGO. ŻYCZENIA I GRATULACJE Z GMINY GÓZD /zdjęcia/
W sobotę 28 lutego 2015 r. w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny święcenia biskupie otrzymał, pochodzący z Radomia biskup nominat Piotr Turzyński, dotychczasowy wicedyrektor Wyższe (wiecej)
VIII FESTIWAL PRODUKTÓW REGIONALNYCH W ZWOLENIU /zdjęcia/
W sobotę 7 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Rolniczo -Technicznych w Zwoleniu już po raz ósmy odbył się Festiwal Produktów Regionalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój" (wiecej)

Dyżur podatkowy w Urzędzie Gminy. Fachowcy pomogą rozliczyć i wysłać PIT
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że w porozumieniu z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, zostanie uruchomiony w Urzędzie Gminy w Goździe punkt obsługi zeznań podatkowych za 2014 r. Do obsługi punktu oddelegowany będzie pracownik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Dyżur odbędzie sie w dniu   ...więcej
Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe czynna także w soboty
 
Do tej pory placówka działała tylko w dni robocze - od poniedziałku do piątku. Od 1 marca 2015 r. gminną Bibliotekę można odwiedzać także w każdą sobotę w godz. od 9.00 - 13.00. Pełny harmonogram pracy placówki zamieszczamy poniżej:  ...więcej
Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
 
Wójt Gminy Gózd informuje, że wzorem lat ubiegłych będzie udzielana pomoc rolnikom z terenu naszej gminy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2015. Pomoc ta będzie odbywała się w następujący sposób:  ...więcej
Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd
 
Przewodniczący Rady Gminy Gózd Pan Krzysztof Molendowski zawiadamia, że w dniu 9 marca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy /sala nr 105/ odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:   ...więcej
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Gózd przypomina o obowiązku zgłaszania zmian, w deklaracjach o wysokości opłaty za odpady komunalne, dotyczących liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości tj. w szczególności:   ...więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Radomia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu stategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF" wraz z prognozą oodziaływania na środowisko.   ...więcej
Podziękowanie za 1% podatku
 
Państwo Dorota i Mariusz Gibała wraz ze swą córka Mają z całego serca dziękują Panu   ...więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Radomia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2015 r. do 12 marca 2015 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, sala konferencyjna, w dniach od  ...więcej
Trzeci – finałowy etap Międzygminnego Konkursu Języka Angielskiego
 
Dnia 10.02.2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Goździe odbył się trzeci – finałowy etap Międzygminnego Konkursu Języka Angielskiego „Check your English with us``.   ...więcej
Uwaga! Zmiany w godzinach pracy Urzędu Gminy
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 lutego 2015 r. Urząd Gminy w Goździe będzie czynny w następujących godzinach:  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 95
Następne >>